marekwia

marekwia – marchew (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…marekwia
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…marekwie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…marekwi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…marekwia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...marekwiōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…marekwi
Wołacz l. poj. Ty…marekwio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…marekwie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…marekwi; marekwiōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…marekwiōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…marekwie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…marewkiami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…marekwiach
Wołacz l. mn. Wy…marekwie
Przimiotnik (jaki? czyj?)marekwiowy

 

Prziniyś mi z zegrody pora marekwi a pietruszek.

Pamiyntej, że muszymy kupić na torgu marekwie.

Jo niy ciyrpia szałotu z marekwie.

 

Podej dalij…