mazglaty

mazglaty – ślimaty (pol.)

przymiotnikmazglaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...mazglaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...mazglato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...mazglate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... mazglaci; mazglate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...mazglate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...mazglatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...mazglatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...mazglatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...mazglatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...mazglatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...mazglatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...mazglatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... mazglatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... mazglatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
mazglatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...mazglatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... mazglaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..mazglato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... mazglate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
mazglatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... mazglate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
mazglatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...mazglatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...mazglatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...mazglatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...mazglatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...mazglatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..mazglatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mazglatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...mazglatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...mazglatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...mazglaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...mazglato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... mazglate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...mazglaci; mazglate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...mazglate
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)mazglato

 

Czamu te maśloki sōm taki mazglate?

Niy chytej tego ślimoka, bo ôn je taki mazglaty.

Wyciep tyn wōszt, a niy jydz go, bo ôn już je jakiś mazglaty.

 

Podej dalij…