mlackać

mlackać – mlaskać (pol.)

bezokolicznikmlackać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mlackōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mlackosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mlacko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mlackōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mlackocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mlackajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mlackoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mlackoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mlackoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mlackali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mlackaliście; żeście mlackali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mlackali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mlackała żech; mlackałach; żech mlackała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mlackała żeś; mlackałaś; żeś mlachała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mlachała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mlackały my; my mlackały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mlackałyście; żeście mlackały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klackały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mlackało żech; żech mlackało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mlackało żeś; żeś mlackało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klackało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mlackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mlackoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mlackali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mlackali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mlackali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mlackała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mlackała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mlackała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mlackały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mlackały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mlackały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mlackało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mlackało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mlackało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mlackej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mlacko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mlackejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mlackajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mlackoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mlackoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mlackoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mlackali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mlackali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mlackali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mlackała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mlackała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mlackała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mlackały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mlackały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mlackały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mlackało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mlackało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mlackało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mlackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mlackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mlackoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mlackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mlackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mlackali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mlackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mlackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mackała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mlackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mlackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mlackały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mlackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mlackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mlackało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mlackoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mlackoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mlackoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mlackali; bydymy mlackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mlackali; bydziecie mlackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mlackali; bydōm mlackać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mlackała; byda mlackać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mlackała; bydziesz mlackać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mlackała; bydzie mlackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mlackały; bydymy mlackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mlackały; bydziecie mlackać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mlackały; bydōm mlackać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mlackało; byda mlackać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mlackało; bydziesz mlackać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mlackało; bydzie mlackać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.mlackani
Rybnik

 

Zawiyrej gymba, jak jysz, co niy bydziesz mlackała.

To, że chłop jod we kinie, to mi niy zawodzało, ale zaczōn tak mlackać, że niy było słyszeć, co godajōm w tym filmie.

Przi jodle sie niy mlacko, bo to niy ma piyknie.

 

Podej dalij…