mōj

mōj – mój (pol.)

zaimekmōj
Mn. l. poj. r. m. (czyj?) Sam je...mōj
Mn. l. poj. r. ż. (czyja?) Sam je...moja
Mn. l. poj. r. n. (czyji?) Sam je...moji
Mn. l. mn. r. mos. (czyji?) Sam sōm... moji
Mn. l. mn. r. nmos.(czyji?) Sam sōm...moji
Dop. l. poj. r. m. (czyjigo?) Sam ni ma...mojigo
Dop. l. poj. r. ż. (czyjij?) Sam ni ma...mojij
Dop. l. poj. r. n. ( czyjigo?) Sam ni ma...mojigo
Dop. l. mn. r. mos. czyjich?) Sam ni ma...mojich
Dop. l. mn. r. nmos. (czyjich?) Sam ni ma...mojich
Cel. l. poj. r. m. (czyjimu?) Dziwuja sie...mojimu
Cel. l. poj. r. ż. (czyjij?) Dziwuja sie...mojij
Cel. l. poj. r. n. (czyjimu?) Dziwuja sie... mojimu
Cel. l. mn. r. mos. (czyjim?) Dziwuja sie... mojim
Cel. l. mn. r. nmos. (czyjim?) Dziwuja sie...
mojim
Bier. l. poj. r. mżyw. (czyjigo?) Widza...mojigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (czyj? Widza... mōj
Bier. l. poj. r. ż. (czyja?) Widza..moja
Bier. l. poj. r. n. (czyji?) Widza... moji
Bier. l mn. r. mos. (czyjich?)
Widza...
mojich
Bier. l. mn r. nmos. (czyji?) Widza... moji
Narz. l. poj. r. m. (czyjim?) Asza sie...
mojim
Narz. l. poj. r. ż. (czyjōm?) Asza sie...mojōm
Narz. l. poj. r. n. (czyjim?) Asza sie...mojim
Narz. l. mn. r. mos. (czyjimi?) Asza sie...mojimi
Narz. l. mn. r. nmos. (czyjimi?) Asza sie...mojimi
Msc. l. poj. r. m. (czyjim?) Je żech we...mojim
Msc. l. poj. r. ż. (czyjiij?) Je żech we..mojij
Msc. l. poj. r. n. (czyjim?) Je żech we...mojim
Msc. l. mn. r. mos. (czyjich?) Je żech we...mojich
Msc. l. mn. r. nmos. (czyjich?) Je żech we...mojich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...mōj
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...moja
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... moji
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...moji
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...moji
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Niy widzioł żeś kaj mojigo paryzola?

Możesz jechać na mojim kole.

To sōm moji ôjce.

Jo już widza mojigo chłopa.

Jo już widza mōj mantel.

 

 

Podej dalij…