twōj

twōj – twój (pol.);  dein (ger.); tvůj (cze.)

zaimektwōj
Mn. l. poj. r. m. (czyj?) Sam je...twōj
Mn. l. poj. r. ż. (czyja?) Sam je...twoja
Mn. l. poj. r. n. (czyji?) Sam je...twoji
Mn. l. mn. r. mos. (czyji?) Sam sōm... twoji
Mn. l. mn. r. nmos.(czyji?) Sam sōm...twoji
Dop. l. poj. r. m. (czyjigo?) Sam ni ma...twojigo
Dop. l. poj. r. ż. (czyjij?) Sam ni ma...twojij
Dop. l. poj. r. n. ( czyjigo?) Sam ni ma...twojigo
Dop. l. mn. r. mos. czyjich?) Sam ni ma...twojich
Dop. l. mn. r. nmos. (czyjich?) Sam ni ma...twojich
Cel. l. poj. r. m. (czyjimu?) Dziwuja sie...twojimu
Cel. l. poj. r. ż. (czyjij?) Dziwuja sie...twojij
Cel. l. poj. r. n. (czyjimu?) Dziwuja sie... twojimu
Cel. l. mn. r. mos. (czyjim?) Dziwuja sie... twojim
Cel. l. mn. r. nmos. (czyjim?) Dziwuja sie...
twojim
Bier. l. poj. r. mżyw. (czyjigo?) Widza...twojigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (czyj? Widza... twōj
Bier. l. poj. r. ż. (czyja?) Widza..twoja
Bier. l. poj. r. n. (czyji?) Widza... twoji
Bier. l mn. r. mos. (czyjich?)
Widza...
twojich
Bier. l. mn r. nmos. (czyji?) Widza... twoji
Narz. l. poj. r. m. (czyjim?) Asza sie...
twojim
Narz. l. poj. r. ż. (czyjōm?) Asza sie...twojōm
Narz. l. poj. r. n. (czyjim?) Asza sie...twojim
Narz. l. mn. r. mos. (czyjimi?) Asza sie...twojimi
Narz. l. mn. r. nmos. (czyjimi?) Asza sie...twojimi
Msc. l. poj. r. m. (czyjim?) Je żech we...twojim
Msc. l. poj. r. ż. (czyjiij?) Je żech we..twojij
Msc. l. poj. r. n. (czyjim?) Je żech we...twojim
Msc. l. mn. r. mos. (czyjich?) Je żech we...twojich
Msc. l. mn. r. nmos. (czyjich?) Je żech we...twojich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...twōj
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...twoja
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... twoji
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...twoji
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...twoji
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Dej to twojim mamie.

Jo widza twoja chałupa.

Godoł żech z twojōm babōm.

To sōm twoji strzewiki.

 

 

 

Podej dalij…