motorcykel

motorcykel – motocykl (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…motorcykel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…motorcykla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…mtorcyklowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…motorcykel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...motorcyklym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…motorcyklu
Wołacz l. poj. Ty…motorcyklu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…motorcykle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…motorcykli; motorcyklōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…motorcyklōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…motorcykle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…motorcyklami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…motorcyklach
Wołacz l. mn. Wy…motorcykle
Przimiotnik (jaki? czyj?)motorcyklowy

 

Rod jeżdża na motorcyklu, ale yno bez lato.

Na drogach je dużo motorcykli, tōż trza dować fest pozōr.

Jeżdża motorcyklym, wiyncyj jak trzidziyści lot, ale niy takim wyścigowym.

 

Podej dalij…