nacyganić

nacyganić – nakłamać (pol.)

bezokoliczniknacyganić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nacygania
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nacyganisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nacygani
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nacyganiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nacyganicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nacyganiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nacyganiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nacyganiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nacyganiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nacyganiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nacyganiyliście; żeście nacyganiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nacyganiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nacyganiyła żech; nacyganiyłach; żech nacyganiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nacyganiyła żeś; nacyganiyłaś; żeś nacyganiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nacyganiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nacyganiyły my; my nacyganiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nacyganiyłyście; żeście nacyganiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nacyganiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nacyganiyło żech; żech nacyganiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nacyganiyło żeś; żeś nacyganiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nacyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nacyganiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nacyganiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nacyganiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nacyganiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nacyganiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nacyganiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nacyganiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nacyganiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nacyganiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nacyganiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nacyganiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nacyganiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nacyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nacyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nacyganiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nacygōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nacygani
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nacygōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nacyganiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nacyganiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nacyganiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nacyganiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nacyganiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nacyganiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nacyganiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nacyganiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nacyganiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nacyganiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nacyganiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nacyganiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nacyganiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nacyganiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nacyganiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nacyganiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nacyganiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nacyganiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nacyganiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nacyganiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nacyganiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nacyganiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nacyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nacyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nacyganiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nacyganiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nacyganiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nacyganiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nacyganiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nacyganiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nacyganiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynacyganiōny
rzeczownik odczasown.nacyganiyni
Rybnik

 

Sprōbuj, a zaś co nacygōn tatowi na mie.

Kery nacyganiōł rechtorowi, że jo ôdpisuja zadani?

Joch była nacyganiyła mamie, żech była z tobōm na muzyce, tōż sie ji niy wygodej.

Podej dalij…