naladować

naladować (sie) – naładować (pol.)

bezokoliczniknaladować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naladuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naladujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naladuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naladujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naladujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naladujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naladowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naladowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naladowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naladowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naladowaliście; żeście naladowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naladowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naladowała żech; naladowałach; żech naladowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naladowała żeś; naladowałaś; żeś naladowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naladowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naladowały my; my naladowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naladowałyście; żeście naladowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naladowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naladowało żech; żech naladowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naladowało żeś; żeś naladowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naladowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naladowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naladowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naladowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naladowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naladowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naladowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naladowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naladowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naladowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naladowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naladowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naladowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naladuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naladuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naladujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naladujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naladowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naladowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naladowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naladowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naladowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naladowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naladowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naladowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naladowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naladowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naladowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naladowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naladowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naladowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naladowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naladowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naladowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naladowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naladowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naladowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naladowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naladowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naladowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naladowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naladowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naladowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naladowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naladowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naladowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naladowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaladowany
rzeczownik odczasown.naladowani
Rybnik

POL: (1) naładować prądem; (2) naładować towar.

Jutro jada z dōmu fōrt, tōż musza se mobilniok naladować.

Pōmōż mi naladować na prziczepa te zielazo, to zajada go sprzedać.

Musza se naladować akmulator, bo jakoś kepsko mi krynci tyn motōr.

 

Podej dalij…