namaścić

namaścić (sie) – natłuścić (pol.)

bezokoliczniknamaścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namaszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namaścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namaści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namaszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namaścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namaszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namaściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namaściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namaściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namaściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namaściyliście; żeście namaściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namaściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namaściyła żech; namaściyłach; żech namaściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namaściyła żeś; namaściyłaś; żeś namaściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namaściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namaściyły my; my namaściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namaściyłyście; żeście namaściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namaściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namaściyło żech; żech namaściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namaściyło żeś; żeś namaściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namaściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namaściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namaściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namaściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namaściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namaściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namaściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namaściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namaściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namaściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namaściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namaściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namaściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namaściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namaściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namaściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namaść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namaści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namaśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namaszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namaściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namaściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namaściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namaściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namaściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namaściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namaściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namaściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namaściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namaściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namaściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namaściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namaściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namaściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namaściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namaściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namaściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namaściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namaściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namaściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namaściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namaściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namaściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namaściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namaściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namaściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namaściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namaściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namaściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namaściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamaszczōny
rzeczownik odczasown.namaszczyni
Rybnik

 

 

Podej dalij…