mazać

mazać (sie) – smarować (pol.)

bezokolicznikmazać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.maża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mażesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.maże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mażecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mazoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mazoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mazoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mazali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mazaliście; żeście mazali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mazali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mazała żech; mazałach; żech mazała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mazała żeś; mazałaś; żeś mazała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mazała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mazały my; my mazały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mazałyście; żeście mazały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mazały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mazało żech; żech mazało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mazało żeś; żeś mazało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mazało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mazoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mazali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mazali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mazali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mazała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mazała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mazała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mazały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mazały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mazały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mazało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mazało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mazało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . moż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech maże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.możcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mazoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mazoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mazoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mazali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mazali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mazali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mazała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mazała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mazała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mazały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mazały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mazały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mazało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mazało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mazało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mazoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mazali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mazała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mazały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mazało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mazoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mazoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mazoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mazali; bydymy mazać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mazali; bydziecie mazać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mazali; bydōm mazać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mazała; byda mazać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mazała; bydziesz mazać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mazała; bydzie mazać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mazały; bydymy mazać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mazały; bydziecie mazać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mazały; bydōm mazać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mazało; byda mazać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mazało; bydziesz mazać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mazało; bydzie mazać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymazany
rzeczownik odczasown.mazani
Rybnik

POL: (1) smarować; (2) brudzić .

 

Niy moż sie, bo za chwila pudymy do sklepu.

Piyrwej mazalo sie chlyb margarinōm.

Mazoł żeś te zowiasy szmyrōm?

 

 

 

 

Podej dalij…