namazać

namazać (sie) – nasmarować (pol.)

bezokoliczniknamazać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namażesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namaże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namażecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namazoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namazoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namazoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namazali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namazaliście; żeście namazali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namazali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namazała żech; namazałach; żech namazała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namazała żeś; namazałaś; żeś namazała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namazała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namazały my; my namazały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namazałyście; żeście namazały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namazały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namazało żech; żech namazało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namazało żeś; żeś namazało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namazało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namazoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namazali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namazali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namazali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namazała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namazała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namazała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namazały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namazały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namazały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namazało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namazało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namazało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namaże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namazoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namazoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namazoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namazali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namazali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namazali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namazała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namazała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namazała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namazały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namazały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namazały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namazało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namazało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namazało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namazoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namazali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namazała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namazały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namazało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamazany
rzeczownik odczasown.namazani
Rybnik

 

Namazoł żech ci keta we kole, yno dej pozōr, co nogawice niy zmarasisz.

Namoż te dźwiyrze, co niy bydōm tak piszczały.

Namazała żeś ta forma przed wlociym ciasta?

Podej dalij…