naôbiecować

naôbiecować – naobiecywać (pol.)

bezokoliczniknaôbiecować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naôbiecuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naôbiecujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naôbiecuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naôbiecujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naôbiecujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naôbiecujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naôbiecowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naôbiecowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naôbiecowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naôbiecowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naôbiecowaliście; żeście naôbiecowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naôbiecowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naôbiecowała żech; naôbiecowałach; żech naôbiecowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naôbiecowała żeś; naôbiecowałaś; żeś naôbiecowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naôbiecowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naôbiecowały my; my naôbiecowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naôbiecowałyście; żeście naôbiecowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naôbiecowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naôbiecowało żech; żech naôbiecowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naôbiecowało żeś; żeś naôbiecowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naôbiecowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naôbiecowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naôbiecowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naôbiecowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naôbiecowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naôbiecowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naôbiecowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naôbiecowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naôbiecowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naôbiecowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naôbiecowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naôbiecowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naôbiecowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naôbiecowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naôbiecowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naôbiecowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naôbiecuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naôbiecuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naôbiecujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naôbiecujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naôbiecowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naôbiecowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naôbiecowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naôbiecowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naôbiecowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naôbiecowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naôbiecowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naôbiecowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naôbiecowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naôbiecowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naôbiecowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naôbiecowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naôbiecowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naôbiecowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naôbiecowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naôbiecowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naôbiecowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naôbiecowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naôbiecowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naôbiecowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naôbiecowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naôbiecowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naôbiecowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naôbiecowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naôbiecowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naôbiecowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naôbiecowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naôbiecowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naôbiecowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naôbiecowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaôbiecowany
rzeczownik odczasown.naôbiecowani
Rybnik

POL: naobiecywać, obiecać więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jednej osobie.

 

Tyn malyrz bezmała dycko tak naôbiecuje ludziōm, a potym niy poradzi zdōnżyć z robotōm.

Czamu żeś była naôbiecowała dzieciōm, kej potym żeś niy prziszła?

Niy naôbiecuj zaś ludziōn czego na drugi tydziyń, bo wiysz, że mōmy w dōma biylić.

 

 

Podej dalij…