naôblykać

naôblykać (sie) – naubierać (pol.)

bezokoliczniknaôblykać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naôblykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naôblykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naôblyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naôblykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naôblykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naôblykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naôblykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naôblykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naôblykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naôblykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naôblykaliście; żeście naôblykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naôblykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naôblykała żech; naôblykałach; żech naôblykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naôblykała żeś; naôblykałaś; żeś naôblykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naôblykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naôblykały my; my naôblykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naôblykałyście; żeście naôblykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naôblykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naôblykało żech; żech naôblykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naôblykało żeś; żeś naôblykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naôblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naôblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naôblykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naôblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naôblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naôblykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naôblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naôblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naôblykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naôblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naôblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naôblykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naôblykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naôblykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naôblyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naôblykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naôblykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naôblykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naôblykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naôblykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naôblykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naôblykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naôblykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naôblykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naôblykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naôblykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. naōblykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naôblykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naôblykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naôblykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naôblykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naôblykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naôblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naôblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naôblykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naôblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naôblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naôblykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naôblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naôblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naôblykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naôblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naôblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naôblykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naôblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naôblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naôblykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaôblykany
rzeczownik odczasown.naôblykanii
Rybnik

POL: naubierać, ubrać więcej, niż jedną rzecz.

 

Wiela żeś to zas naôblykoł tych cwitrōw, dyć tam ni ma tak zima.

Naôblykej te dzieci hrubszy, bo dzisiej tam je zima na dworze.

Niy ma co sie za fet naôblykać, bo potym sie człowiek za fest zgrzeje.

Podej dalij…