napaś

napaś – napaść, dokonać napadu (pol.)

bezokoliczniknapaś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napadna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napadniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napadnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napadnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napadniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napadnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napadli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napadliście; żeście napadli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napadli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napadła żech; napadłach; żech napadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napadła żeś; napadłaś; żeś napadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napadły my; my napadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napadłyście; żeście napadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napadło żech; żech napadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napadło żeś; żeś napadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napadli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napadli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napadli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napadnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napadnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napadnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napadnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napadli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napadli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napadli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napadli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.napadani
Rybnik

Dej pozōr, aż cie tam kery niy napadnie.

Keryś mie napod ze zadku, a porwoł mi mobilniok.

Dziecko szło drōgōm, a pies na niy napod a go pogryz.

 

 

Podej dalij…