napaś

napaś (sie)  – napaść, nakarmić zwierzęta (pol.)

bezokoliczniknapaś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napasa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napasiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napasie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napasymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napasiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napasōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napos żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napos żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napos
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napaśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napaśliście; żeście napaśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napaśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napasła żech; napasłach; żech napasła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napasła żeś; napasłaś; żeś napasła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napasła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napasły my; my napasły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napasłyście; żeście napasły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napasły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napasło żech; żech napasło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napasło żeś; żeś napasło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napasło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napos
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napos
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napos
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napaśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napaśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napaśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napasła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napasła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napasła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napasły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napasły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napasły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napasło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napasło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napasło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napaś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napasie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napaście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napasōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napos bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napos byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napos by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napaśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napaśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napaśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napasła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napasła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napasła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napasły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napasły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napasły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napasło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napasło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napasło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napos
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napos
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napos
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napaśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napaśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napaśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napasła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napasła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napasła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napasły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napasły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napasły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napasło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napasło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napasło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapasiōny
rzeczownik odczasown.napasiyni
Rybnik

POL: napaść, nakarmić zwierzęta trawą.

 

Napos żeś ta krowa doś, bo jakoś beczy dalij?

Jutro pudziesz napaś krowa, jak przidziesz ze szkoły.

Tak, co napasiesz ta koza, co niy bydzie beczeć we wieczór.

 

Podej dalij…