napasować

napasować – napasować, przymierzyć (pol.)

bezokoliczniknapasować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napasuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napasujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napasuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napasujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napasujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napasujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napasowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napasowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napasowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napasowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napasowaliście; żeście napasowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napasowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napasowała żech; napasowałach; żech napasowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napasowała żeś; napasowałaś; żeś napasowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napasowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napasowały my; my napasowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napasowałyście; żeście napasowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napasowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napasowało żech; żech napasowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napasowało żeś; żeś napasowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napasowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napasowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napasowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napasowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napasowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napasuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napasuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napasujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napasujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napasowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napasowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napasowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napasowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napasowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napasowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napasowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napasowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napasowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napasowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napasowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napasowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napasowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napasowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napasowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napasowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napasowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napasowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napasowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napasowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapasowany
rzeczownik odczasown.napasowani
Rybnik

 

Napasuj, czy ta muterka bydzie dobro na ta szruba.

Kup se nowe galoty, yno ich tam napasuj, co bydōm dobre.

Musisz tyn klajd napasować, co byda wiedziała, wiela mōm go zwōnżyć.

Podej dalij…