napuścić

napuścić (sie) – napuścić (pol.)

bezokoliczniknapuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napuściyliście; żeście napuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napuściyła żech; napuściyłach; żech napuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napuściyła żeś; napuściyłaś; żeś napuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napuściyły my; my napuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napuściyłyście; żeście napuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napuściyło żech; żech napuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napuściyło żeś; żeś napuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapuszczōny
rzeczownik odczasown.napuszczyni
Rybnik

POL: napuścić wody, gazu do instalacji.

 

Napuść wody do cyntralnego a zahajcuj, bo już je chłodno.

Napuściōł żeś tej wody do kibla, bo majōm zakryncić?

 

Podej dalij…