naszpanować

naszpanować (sie) – naprężyć, naciągnąć (pol.)

bezokoliczniknaszpanować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naszpanuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naszpanujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naszpanuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naszpanujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naszpanujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naszpanujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naszpanowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naszpanowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naszpanowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naszpanowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naszpanowaliście; żeście naszpanowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naszpanowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naszpanowała żech; naszpanowałach; żech naszpanowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naszpanowała żeś; naszpanowałaś; żeś naszpanowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naszpanowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naszpanowały my; my naszpanowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naszpanowałyście; żeście naszpanowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naszpanowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naszpanowało żech; żech naszpanowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naszpanowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naszpanowało żeś; żeś naszpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naszpanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naszpanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naszpanowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naszpanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naszpanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naszpanowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naszpanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naszpanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naszpanowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naszpanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naszpanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naszpanowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naszpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naszpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naszpanowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naszpanuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naszpanuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naszpanujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naszpanujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naszpanowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naszpanowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naszpanowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naszpanowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naszpanowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naszpanowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naszpanowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naszpanowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naszpanowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naszpanowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naszpanowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naszpanowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naszpanowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naszpanowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naszpanowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naszpanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naszpanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naszpanowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naszpanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naszpanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naszpanowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naszpanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naszpanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naszpanowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naszpanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naszpanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naszpanowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naszpanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naszpanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naszpanowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaszpanowany
rzeczownik odczasown.naszpanowani
Rybnik

 

Naszpanuj mi ta sznōra na prani, bo już je tako naciōngnyto, że hned bydzie do ziymie siōngać.

Je ta sznōra doś naszpanowano? Co te flizy prosto pokładymy.

Podej dalij…