naszporować

naszporować (sie) – zaoszczędzić (pol.)

bezokoliczniknaszporować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naszporuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naszporujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naszporuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naszporujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naszporujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naszporujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naszporowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naszporowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naszporowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naszporowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naszporowaliście; żeście naszporowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naszporowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naszporowała żech; naszporowałach; żech naszporowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naszporowała żeś; naszporowałaś; żeś naszporowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naszporowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naszporowały my; my naszporowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naszporowałyście; żeście naszporowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naszporowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naszporowało żech; żech naszporowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naszporowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naszporowało żeś; żeś naszporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naszporowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naszporowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naszporowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naszporowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naszporowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naszporowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naszporowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naszporowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naszporowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naszporowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naszporowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naszporowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naszporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naszporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naszporowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naszporuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naszporuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naszporujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naszporujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naszporowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naszporowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naszporowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naszporowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naszporowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naszporowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naszporowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naszporowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naszporowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naszporowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naszporowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naszporowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naszporowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naszporowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naszporowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naszporowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naszporowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naszporowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naszporowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naszporowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naszporowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naszporowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naszporowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naszporowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naszporowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naszporowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naszporowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naszporowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naszporowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naszporowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaszporowany
rzeczownik odczasown.naszporowani
Rybnik

 

Jak kedy naszporuja, to wybiera się w rajza naôbkoło świata.

Naszporuj, a kup se koło, to niy bydziesz musioł chodzić piechty tak daleko.

Naszporujymy trocha, a pojadymy se na wczasy nad morze.

 

Podej dalij…