nawrōżyć

nawrōżyć – sprowokować nieszczęście swoim zachowaniem (pol.)

bezokoliczniknawrōżyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawrōża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawrōżysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawrōży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawrōżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawrōżycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawrōżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawrōżōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawrōżōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawrōżōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawrōżyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawōżyliście; żeście nawrōżyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawrōżyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawrōżyła żech; nawrōżyłach; żech nawrōżyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawrōżyła żeś; nawrōżyłaś; żeś nawrōżyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawrōżyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawrōżyły my; my nawrōżyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawrōżyłyście; żeście nawrōżyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawrōżyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawrōżyło żech; żech nawrōżyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawrōżyło żeś; żeś nawrōżyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawrōżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawrōżół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawrōżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawrōżōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawrōżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawrōżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawrōżyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawrōżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawrōżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawrōżyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawrōżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawrōżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawrōżyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawrōżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawrōżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawrōżyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawrōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawrōży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawrōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawrōżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawrōżōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawrōżōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawrōżōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawrōżyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawrōżyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawrōżyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawrōżyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawrōżyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawrōżyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawrōżyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawrōżyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawrōżyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawrōżyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawrōżyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawrōżyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawrōżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawrōżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawrōżōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawrōżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawrōżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawrōżyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawrōżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawrōżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawrōżyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawrōżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawrōżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawrōżyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawrōżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawrōżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawrōżyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawrōżōny
rzeczownik odczasown.nawrōżyni
Rybnik

 

Ty bydziesz tak cudowoł, aż co nawrōżysz.

Niy chcieli żeście mie słōchać, aż żeście nawrōżyli.

Podej dalij…