nawrażować

nawrażować – nawkładać (pol.)

bezokoliczniknawrażować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawrażuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawrażujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawrażuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawrażujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawrażujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawrażujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawrażowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawrażowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawrażowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawrażowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawrażowaliście; żeście nawrażowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawrażowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawrażowała żech; nawrażowałach; żech nawrażowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawrażowała żeś; nawrażowałaś; żeś nawrażowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawrażowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawrażowały my; my nawrażowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawrażowałyście; żeście nawrażowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawrażowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawrażowało żech; żech nawrażowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawrażowało żeś; żeś nawrażowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawrażowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawrażowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawrażowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawrażowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawrażowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawrażowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawrażowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawrażowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawrażowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawrażowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawrażowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawrażowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawrażowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawrażowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawrażowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawrażowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawrażuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawrażuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawrażujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawrażujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawrażowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawrażowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawrażowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawrażowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawrażowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawrażowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawrażowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawrażowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawrażowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawrażowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawrażowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawrażowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawrażowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawrażowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawrażowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawrażowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawrażowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawrażowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawrażowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawrażowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawrażowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawrażowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawrażowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawrażowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawrażowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawrażowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawrażowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawrażowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawrażowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawrażowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawrażowany
rzeczownik odczasown.nawrażowani
Rybnik

POL: nawkładać, włożyć więcej niż jeden raz, lub więcej niż jedną rzecz.

 

Jeszcze roz mi sam nawrażujesz jakich klamorōw do tej szuflody, to to wszystko wyfurgnie bez ôkno.

Co za gizd  mi sam nawrażowoł tych patyków do chleba?

Podej dalij…