nazwołować

nazwołować (sie) – nazwoływać (pol.)

bezokoliczniknazwołować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nazwołuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nazwołujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nazwołuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nazwołujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nazwołujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nazwołujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nazwołowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nazwołowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nazwołowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nazwołowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nazwołowaliście; żeście nazwołowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nazwołowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nazwołowała żech; nazwołowałach; żech nazwołowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nazwołowała żeś; nazwołowałaś; żeś nazwołowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nazwołowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nazwołowały my; my nazwołowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nazwołowałyście; żeście nazwołowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nazwołowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nazwołowało żech; żech nazwołowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nazwołowało żeś; żeś nazwołowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nazwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nazwołowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nazwołowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nazwołowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nazwołowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nazwołowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nazwołowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nazwołowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nazwołowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nazwołowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nazwołowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nazwołowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nazwołowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nazwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nazwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nazwołowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nazwołuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nazwołuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nazwołujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nazwołujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nazwołowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nazwołowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nazwołowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nazwołowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nazwołowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nazwołowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nazwołowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nazwołowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nazwołowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nazwołowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nazwołowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nazwołowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nazwołowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nazwołowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nazwołowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nazwołowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nazwołowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nazwołowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nazwołowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nazwołowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nazwołowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nazwołowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nazwołowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nazwołowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nazwołowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nazwołowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nazwołowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nazwołowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nazwołowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nazwołowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynazwołowany
rzeczownik odczasown.nazwołowani
Rybnik

 

Jak żech zejrzoł, że gore, to żech wartko nazwołowoł ludzi, a zdōnżyli my yno wykludzić gowiydź, a wyjechać trachtorym.

Ludzie sie nazwołowali, a zlecieli sie ze wszystkich strōn, tōż te chachary posiodały do autōw a ôdjechały.

Nazwołowali my sie na wartko, a zdōnżyli my skludzić te sōmsiadowe siano do stodoły przed deszczym.

Podej dalij…