nasuć

nasuć (sie) – nasypać (pol.)

bezokoliczniknasuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nasuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nasujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nasuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nasujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nasujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nasujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nasuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nasuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nasuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nasuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nasuliście; żeście nasuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nasuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nasuła żech; nasułach; żech nasuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nasuła żeś; nasułaś; żeś nasuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nasuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nasuły my; my nasuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nasułyście; żeście nasuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nasuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nasuło żech; żech nasuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nasuło żeś; żeś nasuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nasuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nasuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nasuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nasuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nasuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nasuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nasuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nasuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nasuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nasuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nasuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nasuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nasuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nasuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nasuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nasuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nasuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nasuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nasujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nasujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nasuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nasuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nasuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nasuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nasuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nasuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nasuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nasuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nasuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nasuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nasuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nasuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nasuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nasuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nasuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nasuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nasuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nasuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nasuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nasuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nasuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nasuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nasuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nasuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nasuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nasuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nasuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nasuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nasuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nasuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynasuty
rzeczownik odczasown.nasuci
Rybnik

 

Nasuj mi sam łyżyczka cukru do tej bōnkawy.

Wiela żeś to nasuł tego ôbiylo do tego miecha, dyć tego niy dźwigniesz.

Nasujesz mi sam trocha kawy do szolki? Jutro jo prziniesa.

 

Podej dalij…