nerwować

nerwować (sie) – denerwować (pol.)

bezokoliczniknerwować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nerwuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nerwujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nerwuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nerwujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nerwujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nerwujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nerwowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nerwowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nerwowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nerwowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nerwowaliście; żeście nerwowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nerwowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nerwowała żech; nerwowałach; żech nerwowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nerwowała żeś; nerwowałaś; żeś nerwowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nerwowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nerwowały my; my nerwowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nerwowałyście; żeście nerwowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nerwowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nerwowało żech; żech nerwowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nerwowało żeś; żeś nerwowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nerwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nerwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nerwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nerwowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nerwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nerwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nerwowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nerwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nerwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nerwowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nerwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nerwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nerwowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nerwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nerwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nerwowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nerwuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nerwuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nerwujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nerwujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nerwowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nerwowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nerwowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nerwowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nerwowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nerwowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nerwowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nerwowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nerwowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nerwowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nerwowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nerwowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nerwowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nerwowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nerwowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nerwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nerwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nerwowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nerwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nerwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nerwowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nerwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nerwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nerwowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nerwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nerwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nerwowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nerwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nerwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nerwowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nerwowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nerwowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nerwowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nerwowali; bydymy nerwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nerwowali; bydziecie nerwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nerwowali; bydōm nerwować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nerwowała; byda nerwować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nerwowała; bydziesz nerwować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nerwowała; bydzie nerwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nerwowały; bydymy nerwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nerwowały; bydziecie nerwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nerwowały; bydōm nerwować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nerwowało: byda nerwować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nerwowało; bydziesz nerwować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nerwowało; bydzie nerwować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynerwowany
rzeczownik odczasown.nerwowani
Rybnik

 

Dyć sie niy nerwuj, bo to nic niy do.

Jo niy ôglōndōm telewizora, bo sie za fest nerwuja tōm cołkōm politykōm.

Jutro mōm mieć klasōwka we szkole, tōż już sie nerwuja.

Podej dalij…