ôbalić

obalić (sie) – zburzyć, rozebrać, wywrócić (pol.)

bezokolicznikôbalić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbala
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbalisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbali
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbalymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbalicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbalōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbalōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbalōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbalōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbalyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbalyście; żeście ôbalyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbalyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbalyła żech; ôbalyłach; żech ôbalyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbalyła żeś; ôbalyłaś; żeś ôbalyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbalyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbalyły my; my ôbalyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbalyłyście; żeście ôbalyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbalyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbalyło żech; żech ôbalyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbalyło żeś; żeś ôbalyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbalōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbalyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbalyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbalyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbalyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbal
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbali
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbalcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbalōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbalōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbalōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbalōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbalyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbalyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbalyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbalyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbalyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbalyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbalyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbalyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbalyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbalyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbalyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbalyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbalōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbalyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbalyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbalyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbalyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbalōny
rzeczownik odczasown.ôbalyni
Rybnik

POL: (1) zburzyć, rozebrać budowlę; (2) wywróić się.

 

Na wiosna ôbala te chlywiki a postawia sam garaż.

Dej pozōr, bo tam je gładko, co sie niy ôbalisz.

 

 

 

Podej dalij…