ôżarty

ôżarty – pijany (pol.)

przymiotnikôżarty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ôżarty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ôżarto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ôżarte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ôżarci; ôżarte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ôżarte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ôżartego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ôżartej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ôżartego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ôżartych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ôżartych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ôżąrtymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ôżartej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ôżartymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ôżartym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ôżartym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ôżartego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ôżarto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ôżarte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ôżartych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ôżarte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ôżartym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ôżartōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ôżartym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ôżartymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ôżartymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ôżartym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ôżartej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ôżartym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ôżartych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ôżartych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôżarty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôżarto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôżarte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôżarci; ôżarte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôżarte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Sprōbuj, a przidź zaś ôżarty z roboty.

Musioł żech uciekać przed ôżartōm babōm.

Niy lyj mu już, bo ôn już je ôżarty.

Podej dalij…