ôbrać

ôbrać (sie) – wybrać, zerwać (pol.)

bezokolicznikôbrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbraliście; żeście ôbrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbrała żech; ôbrałach; żech ôbrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbrała żeś; ôbrałaś; żeś ôbrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbrały my; my ôbrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbrałyście; żeście ôbrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbrało żech; żech ôbrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbrało żeś; żeś ôbrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbrany
rzeczownik odczasown.ôbrani
Rybnik

POL: (1) wybrać, dokonać wyboru; (2) zerwać owoce, warzywa.

 

Ôbier mi trocha wieprzōwek a jagōdek, to uwarza kōmpotu na niedziela.

Musisz se ôbrać, jaki chcesz te strzewiki, to ci ich kupia.

Ôbrała żeś se już, jaki chcesz tyn klajd?

Bezmala zaś ôbrali tego samego prezidynta, tōż zaś bydzie sztyry lata siedzioł a niy bydzie nic robiōł.

Ôbroł żech te ôgōrki, tōż trza ich zakisić.

 

Podej dalij…