ôbiyrać

ôbiyrać (sie) – wybierać, zrywać (pol.)

bezokolicznikôbiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbiyraliście; żeście ôbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbiyrała żech; ôbiyrałach; żech ôbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbiyrała żeś; ôbiyrałaś; żeś ôbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbiyrały my; my ôbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbiyrałyście; żeście ôbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbiyrało żech; żech ôbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbiyrało żeś; żeś ôbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbiyrali; bydymy ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbiyrali; bydziecie ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbiyrali; bydōm ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbiyrała; byda ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbiyrała; bydziesz ôbiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbiyrała; bydzie ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbiyrały; bydymy ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbiyrały; bydziecie ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbiyrały; bydōm ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbiyrało: byda ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbiyrało; bydziesz ôbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbiyrało; bydzie ôbiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbiyrany
rzeczownik odczasown.ôbiyrani
Rybnik

POL: (1) wybierać, dokonywać wyboru; (2) zrywać owoce, warzywa.

 

Jo niy byda ôbiyrała za ciebie tego ancuga, bo to ty bydziesz w nim chodziōł.

Jutro byda ôbiyroł cześnie, tōż ci trocha tyż naôbiyrōm.

Jo ôbiyrōm ôgōrki co drugi dziyń, a dycko mōm pełny kibel.

Ôbiyrej, kero koszula by ci sie podobała.

 

Podej dalij…