ôbrōcić

ôbrōcić (sie) – odwrócić (pol.)

bezokolicznikôbrōcić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbrōca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbrōcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbrōci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbrōcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbrōcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbrōcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbrōciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbrōciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbrōciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbrōciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbrōciyliście; żeście ôbrōciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbrōciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbrōciyła żech; ôbrōciyłach; żech ôbrōciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbrōciyła żeś; ôbrōciyłaś; żeś ôbrōciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbrōciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbrōciyły my; my ôbrōciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbrōciyłyście; żeście ôbrōciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbrōciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbrōciyło żech; żech ôbrōciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbrōciyło żeś; żeś ôbrōciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbrōciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbrōciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbrōciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbrōciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbrōciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbrōć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbrōci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbrōćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbrōcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbrōciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbōciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbrōciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbrōciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbrōciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbrōciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbrōciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbrōciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbrōciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbrōciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbrōciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbrōciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbrōciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbrōciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbrōciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbrōciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbrōciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbrōciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbrōciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbrōciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbrōcōny
rzeczownik odczasown.ôbrōcyni
Rybnik

 

Coś mie siekło we krziżu, ani sie ôbrōcić niy poradza.

Co to tam mosz na tych plecach? Ôbrōć się yno.

 

 

Podej dalij…