przerazić

przerazić (sie) – przełożyć, przepchnąć(pol.)

bezokolicznikprzerazić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeraża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przerazisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przerazi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przerażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przerazicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przerażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeraziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeraziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeraziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeraziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeraziyliście; żeście przeraziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeraziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeraziyła żech; przeraziyłach; żech przeraziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeraziyła żeś; przeraziyłaś; żeś przeraziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeraziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeraziyły my; my przeraziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeraziyłyście; żeście przeraziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeraziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeraziyło żech; żech przeraziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeraziyło żeś; żeś przeraziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeraziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeraziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeraziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeraziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeraziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeraziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeraziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeraziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeraziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeraziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeraziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeraziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeraziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeraziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeraziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeraziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeroź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przerazi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeroźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przerażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeraziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeraziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeraziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeraziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeraziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeraziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeraziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeraziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeraziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeraziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeraziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeraziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeraziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeraziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeraziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeraziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeraziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeraziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeraziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeraziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeraziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeraziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeraziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeraziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeraziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeraziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeraziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeraziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeraziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeraziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzerażōny
rzeczownik odczasown.przerażyni
Rybnik

Jo ci przeraża bez ôkno kabel, a ty mi go styrczysz do sztekra.

Przero mi sam tyn drōt bez ta dziura.

Przerazisz mi ta sznōrka bez ta dziura sam?

 

 

 

Podej dalij…