ôdebiyrać

ôdebiyrać – odbierać, robić zdjęcia (pol)

bezokolicznikôdebiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdebiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdebiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdebiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdebiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdebiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdebiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdebiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdebiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdebiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdebiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdebiyraliście; żeście ôdebiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdebiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdebiyrała żech; ôdebiyrałach; żech ôdebiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdebiyrała żeś; ôdebiyrałaś; żeś ôdebiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdebiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdebiyrały my; my ôdebiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdebiyrałyście; żeście ôdebiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdebiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdebiyrało żech; żech ôdebiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdebiyrało żeś; żeś ôdebiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdebiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdebiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdebiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdebiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdebiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdebiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdebiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdebiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdebiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdebiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdebiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdebiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdebiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdebiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdebiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdebiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdebiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdebiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdebiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdebiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdebiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdebiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdebiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdebiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdebiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdebiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdebiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdebiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdebiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdebiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdebiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdebiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdebiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdebiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdebiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdebiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdebiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdebiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdebiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdebiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdebiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdebiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdebiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdebiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdebiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdebiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdebiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdebiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdebiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdebiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdebiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdebiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdebiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdebiyrali; bydymy ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdebiyrali; bydziecie ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdebiyrali; bydōm ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdebiyrała; byda ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdebiyrała; bydziesz ôdebiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdebiyrała; bydzie ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdebiyrały; bydymy ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdebiyrały; bydziecie ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdebiyrały; bydōm ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdebiyrało: byda ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdebiyrało; bydziesz ôdebiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdebiyrało; bydzie ôdebiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdebiyrany
rzeczownik odczasown.ôdebiyrani
Rybnik

POL: (1) odbierać coś komuś, od kogoś ; (2) robić zdjęcia; (3) odbierać telefon, „podnosić” słuchawkę.

 

 

Moja baba chodzi dycko z aparatym a wszystko ôdebiyro, a jo to potym ôpisuja.

Môj tata dożo mie ôdebiyroł, jak żech bōł mały, tōż terazki mōm dużo zdjynciōw.

Brat podowoł deski bez ôkno, a jo żech ich ôdebiyroł na dworze, a kłod na stusek.

Mōm nowy mobilniok, a jeszcze niy poradza ôbebiyrać tych sms-ôw

Podej dalij…