ôdjyżdżać

ôdjyżdżać – odjeżdżać (pol.)

bezokolicznikôdjyżdżać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdjyżdżōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdjyżdżosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdjyżdżo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdjyżdżōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdjyżdżocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdjyżdżajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdjyżdżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdjyżdżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdjyżdżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdjyżdżali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdjyżdżaliście; żeście ôdjyżdżali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdjyżdżali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdjyżdżała żech; ôdjyżdżałach; żech ôdjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdjyżdżała żeś; ôdjyżdżałaś; żeś ôdjyżdżała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdjyżdżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdjyżdżały my; my ôdjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdjyżdżałyście; żeście ôdjyżdżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdjyżdżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdjyżdżało żech; żech ôdjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdjyżdżało żeś; żeś ôdjyżdżało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdjyżdżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdjyżdżali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdjyżdżali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdjyżdżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdjyżdżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdjyżdżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdjyżdżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdjyżdżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdjyżdżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdjyżdżej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdjyżdżo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdjyżdżejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdjyżdżajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdjyżdżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdjyżdżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdjyżdżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdjyżdżali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdjyżdżali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdjyżdżali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdjyżdżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdjyżdżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdjyżdżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdjyżdżały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdjyżdżały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdjyżdżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdjyżdżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdjyżdżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdjyżdżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdjyżdżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdjyżdżali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdjyżdżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdjyżdżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdjyżdżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdjyżdżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdjyżdżoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdjyżdżoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdjyżdżoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdjyżdżali; bydymy ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdjyżdżali; bydziecie ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdjyżdżali; bydōm ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdjyżdżała; byda ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdjyżdżała; bydziesz ôdjyżdżać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdjyżdżała; bydzie ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdjyżdżały; bydymy ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdjyżdżały; bydziecie ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdjyżdżały; bydōm ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdjyżdżało; byda ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdjyżdżało; bydziesz ôdjyżdżać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdjyżdżało; bydzie ôdjyżdżać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ôdjyżdżani
Rybnik

 

Przidź w sobota do szynku, trza sie napić, bo za tydziyń ôdjyżdżōm ku wojsku.

Baba jutro ôdjyżdżo do sanatorium, tōż potym byda mioł pora dni fraj.

Wlazuj do tego cuga, bo ôn ôdjyżdżo za piynć minut.

 

Podej dalij…