ôdkludzić

ôdkludzić – odprowadzić (pol.)

bezokolicznikôdkludzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdkludza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdkludzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdkludzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdkludzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdkludzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdkludzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdkludziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdkludziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdkludziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkludziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdkludziyliście; żeście ôdkludziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkludziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdkludziyła żech; ôdkludziyłach; żech ôdkludziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdkludziyła żeś; ôdkludziyłaś; żeś ôdkludziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkludziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdkludziyły my; my ôdkludziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdkludziyłyście; żeście ôdkludziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkludziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdkludziyło żech; żech ôdkludziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdkludziyło żeś; żeś ôdkludziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdkludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdkludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdkludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdkludziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdkludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdkludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdkludziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdkludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdkludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdkludziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdkludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdkludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdkludziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdkludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdkludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdkludziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdkludź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdkludzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdkludźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdkludzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdkludziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdkludziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdkludziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkludziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdkludziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkludziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdkludziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdkludziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkludziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdkludziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdkludziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkludziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdkludziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdkludziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdkludziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdkludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdkludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdkludziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdkludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdkludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdkludziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdkludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdkludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdkludziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdkludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdkludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdkludziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdkludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdkludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdkludziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdkludzōny
rzeczownik odczasown.ôdkludzyni
Rybnik

 

Starziku siedźcie, my was za chwila ôdkludzymy.

Ôdkludź ta dziołcha, bo tam już je cima na dworze.

Trza bydzie go ôdkludzić, bo ôn sōm niy zōńdzie dudōm.

 

 

Podej dalij…