ôdkryncać

ôdkryncać (sie) – odkręcać (pol.)

bezokolicznikôdkryncać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdkryncōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdkryncosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdkrynco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdkryncōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdkryncocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdkryncajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdkryncoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdkryncoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdkryncoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkryncali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdkryncaliście; żeście ôdkryncali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkryncali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdkryncała żech; ôdkryncałach; żech ôdkryncała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdkryncała żeś; ôdkryncałaś; żeś ôdkryncała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkryncała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdkryncały my; my ôdkryncały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdkryncałyście; żeście ôdkryncały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkryncały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakryncało żech; żech ôdkryncało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdkryncało żeś; żeś ôdkryncało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdkryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdkryncoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdkryncoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdkryncoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdkryncali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdkryncali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdkryncali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdkryncała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdkryncała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdkryncała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdkryncały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdkryncały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdkryncały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdkryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdkryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdkryncało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdkryncej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdkrynco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdkryncejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdkryncajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdkryncoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdkryncoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdkryncoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkryncali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdkryncali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkryncali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdkryncała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdkryncała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkryncała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdkryncały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdkryncały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkryncały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdkryncało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdkryncało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdkryncało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdkryncoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdkryncoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdkryncoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdkryncali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdkryncali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkryncali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdkryncała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdkryncała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdkryncała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdkryncały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdkryncały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdkryncały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdkryncało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdkryncało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkryncało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdkryncoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdkryncoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdkryncoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdkryncali; bydymy ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdkryncali; bydziecie ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdkryncali; bydōm ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdkryncała; byda ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdkryncała; bydziesz ôdkryncać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdkryncała; bydzie ôdkryncać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdkryncały; bydymy ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdkryncały; bydziecie ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdkryncały; bydōm ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdkryncało; byda ôdkryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdkryncało; bydziesz ôkryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdkryncało; bydzie ôdkryncać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdkryncany
rzeczownik odczasown.ôdkryncani
Rybnik

 

Ôdkryncej już pomału te szruby, yno ich niy potroć.

Kery ôdkryncol te kōko? Kaj sōm szruby z niego?

Ódkryncej te szruby, yno ich niy pouruwej.

 

 

Podej dalij…