skryncić

skryncić (sie) – skręcić (pol.)

bezokolicznikskryncić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skrynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skryncisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skrynci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skryncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skryncicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skryncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skrynciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skrynciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skrynciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skrynciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skrynciyliście; żeście skrynciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skrynciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skrynciyła żech; skrynciyłach; żech skrynciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skrynciyła żeś; skrynciyłaś; żeś skrynciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skrynciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skrynciyły my; my skrynciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skrynciyłyście; żeście skrynciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skrynciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skrynciyło żech; skrynciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skrynciyło żeś; żeś skrynciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skrynciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście skrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skrynciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skrynciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skrynciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skrynciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skrynć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skrynci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skrynćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skryncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skrynciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skrynciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skrynciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skrynciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skrynciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skrynciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skrynciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skrynciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skrynciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skrynciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skrynciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skrynciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skrynciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skrynciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skrynciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skrynciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skrynciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skrynciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście skrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skrynciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by krynciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyskryncōny
rzeczownik odczasown.skryncyni
Rybnik

 

Skrynć sam do sklepu yno, bo kusza kupić kilo cukru.

Skrynć te szruby dokupy, co sie niy stracōm.

Skrynć mi yno linksztangōm we prawo.

 

 

Podej dalij…