ôgrodzić

ôgrodzić (sie) – ogrodzić (pol.)

bezokolicznikôgrodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôgrodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôgrodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôgrodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôgrodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôgrodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôgrodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôgrodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôgrodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôgrodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôgrodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôgrodziyliście; żeście ôrodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôgrodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôgrodziyła żech; ôgrodziyłach; żech ôgrodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôgrodziyła żeś; ôgrodziyłaś; żeś ôgrodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôgrodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôgrodziyły my; my ôgrodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôgrodziyłyście; żeście ôgrodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgrodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôgrodziyło żech; żech ôgrodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôgrodziyło żeś; żeś ôgrodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôgrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôgrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôgrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôgrodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôgrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôgrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôgrodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôgrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôgrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôgrodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôgrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôgrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôgrodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôgrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôgrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôgrodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôgrōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôgrodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôgrōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôgrodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôgrodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôgrodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôgrodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôgrodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôgrodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôgrodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôgrodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôgrodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôgrodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôgrodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôgrodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgrodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôgrodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôgrodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôgrodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôgrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôgrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôgrodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôgrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôgrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôgrodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôgrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôgrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôgrodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôgrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôgrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôgrodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôgrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôgrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôgrodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôgrodzōny
rzeczownik odczasown.ôgrodzyni
Rybnik

 

Piyrsze ôgrodzymy bauplac, a potym zacznymy ciepać grōnta a zwozić materyjo.

Ôgrodza ta łōnka a bydzie tam szło barany paś.

Ôgrōdź se tyn plac a niy puszczej mi kurōw na moja zegroda.

 

 

Podej dalij…