ôheblować

ôheblować – oheblować (pol.)

bezokolicznikôheblować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôhebluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôheblujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôhebluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôheblujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôheblujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôheblujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôheblowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôheblowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôheblowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôheblowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôheblowaliście; żeście ôheblowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôheblowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôheblowała żech; ôheblowałach; żech ôheblowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôheblowała żeś; ôheblowałaś; żeś ôheblowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôheblowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôheblowały my; my ôheblowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôheblowałyście; żeście ôheblowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôheblowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôheblowało żech; żech ôheblowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôheblowało żeś; żeś ôheblowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôheblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôheblowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôheblowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôheblowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôheblowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôheblowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôheblowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôheblowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôheblowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôheblowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôheblowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôheblowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôheblowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôheblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôheblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôheblowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôhebluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôhebluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôheblujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôheblujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôheblowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôheblowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôheblowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôheblowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôheblowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôheblowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôheblowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôheblowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôheblowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôheblowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôheblowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôheblowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôheblowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôheblowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôheblowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôheblowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôheblowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôheblowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôheblowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôheblowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôheblowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôheblowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôheblowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôheblowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôheblowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôheblowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôheblowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôheblowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôheblowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôheblowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôheblowany
rzeczownik odczasown.ôheblowani
Rybnik

 

Jak se kupia deski na delōwka, ôheblujesz mi ich?
Sômsiod mi ôheblowoł pora desek, tōż zrobia ci tyn kwietnik.

Ôhebluj mi jako szyrszo bola a zrōb mi fynsterbret do tego ôkna.

Podej dalij…