ôklupać

ôklupać (sie) – ostukać, otrzepać (pol.)

bezokolicznikôklupać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôklupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôklupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôklupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôklupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôklupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôklupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôklupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôklupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôklupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôklupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôklupaliście; żeście ôklupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôklupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôklupała żech; ôklupałach; żech ôklupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôklupała żeś; ôklupałaś; żeś ôklupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôklupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôklupały my; my ôklupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôklupałyście; żeście ôklupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôklupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôklupało żech; żech ôklupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôklupało żeś; żeś ôklupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôklupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôklupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôklupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôklupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôklupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôklupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôklupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôklupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôklupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôklupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôklupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôklupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôklupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôklupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôklupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôklupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôklupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôklupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôklupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôklupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôklupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôklupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôklupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôklupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôklupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôklupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôklupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôklupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôklupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôklupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôklupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôklupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôklupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôklupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôklupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôklupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôklupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôklupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôklupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôklupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôklupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôklupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôklupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôklupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôklupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôklupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôklupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôklupany
rzeczownik odczasown.ôklupani
Rybnik

 

Ôklupej strzewiki, co niy naniesiesz starce śniega na tepich.

Trza ôklupać tyn rust z zielaza przed sztrajchowaniym.

Podej dalij…