wyklupać

wyklupać (sie)  – wystukać, wytrzepać (pol.)

bezokolicznikwyklupać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyklupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyklupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyklupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyklupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyklupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyklupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyklupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyklupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyklupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyklupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyklupaliście; żeście wyklupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyklupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyklupała żech; wyklupałach; żech wyklupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyklupała żeś; wyklupałaś; żeś wyklupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyklupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyklupały my; my wyklupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyklupałyście; żeście wyklupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyklupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyklupało żech; żech wyklupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyklupało żeś; żeś wyklupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyklupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyklupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyklupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyklupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyklupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyklupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyklupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyklupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyklupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyklupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyklupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyklupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyklupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyklupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyklupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyklupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyklupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyklupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyklupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyklupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyklupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyklupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyklupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyklupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyklupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyklupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyklupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyklupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyklupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyklupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyklupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyklupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyklupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyklupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyklupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyklupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyklupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyklupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyklupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyklupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyklupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyklupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyklupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyklupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyklupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyklupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyklupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyklupany
rzeczownik odczasown.wyklupani
Rybnik

 

Wejź kloper a wyklupej te tepichy na klopsztandze.

Wyklupej dobrze ta rułka, niż jōm zakryncisz, aż tam jaki maras niy ôstanie, a jōm niy zatko.

 

Podej dalij…