ôkocić

ôkocić (sie) – okocić, urodzić, rozmnożyć (pol.)

bezokolicznikôkocić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkoca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkocisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkoci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkocymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkocicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkocōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkociōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkociōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkociōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkociyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkociyliście; żeście ôkociyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkociyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkociyła żech; ôkociyłach; żech ôkociyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkociyła żeś; ôkociyłaś; żeś ôkociyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkociyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkociyły my; my ôkociyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkociyłyście; żeście ôkociyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkociyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkociyło żech; żech ôkociyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkociyło żeś; żeś ôkociyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkociōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkociōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkociōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkociyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkociyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkociyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkociyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkociyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkociyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkociyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkociyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkociyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkociyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkoci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkocōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkociōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkociōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkociōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkociyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkociyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkociyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkociyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkociyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkociyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôkociyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkociyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkociyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkociyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkociyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkociyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkociōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkociōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkociōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkociyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkociyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkociyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkociyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkociyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkociyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkociyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkociyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkociyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkociyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkociyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkociyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkocōny
rzeczownik odczasown.ôkocyni
Rybnik

POL: okocić się, urodzić się, rozmnożyć się zwierzęta, np. koty, psy, myszy, króliki, szczury, zające, owce.

 

Starce sie hned ôkoci koczka, to weznymy se małego kotka, coby nōm myszy chytoł.

Ókociyła sie nōm ótok ôwieczka, a we chlywie je zima, tōż muszymy te małe trzimać w kuchni we waniynce.

 

Podej dalij…