kocić

kocić (sie) – kocić, rodzić, rozmnażać (pol.)

bezokolicznikkocić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.koca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kocisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.koci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kocymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kocicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kocōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kociōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kociōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kociōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kociyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kociyliście; żeście kociyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kociyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kociyła żech; kociyłach; żech kociyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kociyła żeś; kociyłaś; żeś kociyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kociyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kociyły my; my kociyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kociyłyście; żeście kociyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kociyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kociyło żech; żech kociyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kociyło żeś; żeś kociyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kociōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kociōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kociōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kociyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kociyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kociyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kociyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kociyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kociyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kociyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kociyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kociyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kociyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kociyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . koć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech koci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.koćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kocōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kociōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kociōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kociōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kociyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kociyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kociyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kociyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kociyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kociyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kociyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kociyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kociyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kociyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kociyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kociyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kociōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kociōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kociōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kociyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kociyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kociyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kociyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kociyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kociyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kociyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kociyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kociyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kociyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kociyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kociyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kociōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kociōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kociōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kociyli; bydymy kocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kociyli; bydziecie kocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kociyli; bydōm kocić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kociyła; byda kocić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kociyła; bydziesz kocić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kociyła; bydzie kocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kociyły; bydymy kocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kociyły; bydziecie kocić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kociyły; bydōm kocić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kociyło; byda kocić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kociyło; bydziesz kocić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kociyło; bydzie kocić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykocōny
rzeczownik odczasown.kocyni
Rybnik

POL: kocić się, rodzić się, rozmnażać się np. koty, psy, myszy, szczury, króliki, owce

 

Chciała żech prziś wczora, ale mi sie ôwieczka kociyła, tōż musiała żech być w dōma.

Jo niy chca koczki, bo ône sie kocōm co chwila, wola kocura.

 

Podej dalij…