ôpedzieć

ôpedzieć (sie) – opowiedzieć (pol.)

bezokolicznikôpedzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpowiym
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpowiysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpowiy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpowiycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpedzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpedzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpedzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpedzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpedzieliście; żeście ôpedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpedzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpedziała żech; ôpedziałach ; żech ôpedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpedziała żeś; ôpedziałaś; żeś ôpedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpedziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpedziały my; my ôpedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpedziałyście; żeście ôpedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpedziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpedziało żech; żech ôpedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpedziało żeś; żeś ôpedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpowiydz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpowiy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpowiydzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpedzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpedzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpedzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpedzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpedzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpedzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpedziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpedziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpedziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpedziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpedziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpedziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpedziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpedziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpedziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpedziany
rzeczownik odczasown.ôpedzyni
Rybnik

 

Tato, ôpowiydzcie mi, jako to sam było za Starej Polski? Starzik mi już trocha ôpedzieli, ale jo bych chciała wiedzieć wiyncyj.

Co sam sie wczora robiyło, jako sam była burza, tego sie niy do ôpedzieć.

Tōż ôpowiydz mi, jako to tam było w tej Francyji, na tej rajzie?

 

Podej dalij…