ôdpedzieć

ôdpedzieć (sie) – odpowiedzieć (pol.)

bezokolicznikôdpedzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdpowiym
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdpowiysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdpowiy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdpowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdpowiycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdpedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdpedzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdpedzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdpedzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpedzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdpedzieliście; żeście ôdpedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpedzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdpedziała żech; ôdpedziałach ; żech ôdpedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdpedziała żeś; ôdpedziałaś; żeś ôdpedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpedziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdpedziały my; my ôdpedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdpedziałyście; żeście ôdpedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpedziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdpedziało żech; żech ôdpedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdpedziało żeś; żeś ôdpedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdpedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdpedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdpedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdpedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdpedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdpedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdpedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdpedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdpedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdpedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdpedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdpedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdpedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdpedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdpedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdpedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdpowiydz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdpowiy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdpowiydzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdpedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdpedzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdpedzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdpedzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpedzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdpedzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpedzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdpedziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdpedziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpedziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdpedziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdpedziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpedziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdpedziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdpedziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdpedziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdpedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdpedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdpedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdpedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdpedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdpedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdpedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdpedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdpedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdpedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdpedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdpedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdpedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdpedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdpedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdpedziany
rzeczownik odczasown.ôdpedzyni
Rybnik

 

Bōł sam już taki jedyn, co mi sztyjc dogadowoł, aż żech mu roz ôdpedzioł tak, że ôd tego czasu siedzi cicho.

Czamu niy ôdpowiysz, jak ci kery pedzioł „Dziyń dobry”? Dyć żech ôdpedziała.

Posłoł żech pismo do sōndu, ale mi jeszcze niy ôdpedzieli.

 

Podej dalij…