ôsiym

ôsiym – osiem (pol.); acht (ger.); osm (cze.); eight (eng.)

liczebnik głōwnyôsiym
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... ôsiym; ōśmu
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...ôsiym
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...ôśmiu
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...ôśmiu
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... ôśmiu
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
ôśmiu
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
ôśmiu
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... ôsiym
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...ôśmiōma
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...ôśmiōma
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...ôśmiu; ôsiym
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...ôsiym
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôśmiu; ôsiym
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôsiym
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)ôsmy
liczebnik wielokrotny (wiela?)ôśmioro

 

Szychta trwo ôsiym godzin, tōż szanuj se siyły, co ci ich niy braknie.

Syndzia dzielōł tak kartkami, że jedni skōńczyli we ôsmiu, a drudzy we dziewiynciu

 

Podej dalij…