ôżyrok

ôżyrok – pijak (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôżyrok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôżyroka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôżyrokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôżyroka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôżyrokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôżyroku
Wołacz l. poj. Ty…ôżyroku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôżyroki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôżyrokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôżyrokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôżyrokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôżyrokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôżyrokach
Wołacz l. mn. Wy…ôżyroki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kaj to zaś idziesz, ty ôżyroku?

Zaś tam jakiś ôżyroki na drōdze śpiywajōm.

Jo sie boja trefić ôżyroka w nocy.

Podej dalij…