parfin

parfin – perfum (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…parfin
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…parfinu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…parfinowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…parfin
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...parfinym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…parfinie
Wołacz l. poj. Ty…parfinie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…parfiny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…parfinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…parfinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…parfiny
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…parfinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…parfinach
Wołacz l. mn. Wy…parfiny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Mosz już parfin naszykowany na śmiergust?

Coś sie tak tym parfinym namazoł? Kaj zaś to idziesz, na zolyty?

Jak żech stanōł kole tej baby a dychnōł, to bych sie bōł ôbalōł ôd tego parfinu.

Podej dalij…