pedzieć

pedzieć (sie) – powiedzieć (pol.)

bezokolicznikpedzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.powiym
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.powiysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.powiy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.powiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.powiycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pedzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pedzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pedzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pedzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pedzieliście; żeście pedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pedzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pedziała żech; pedziałach ; żech pedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pedziała żeś; pedziałaś; żeś pedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pedziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pedziały my; my pedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pedziałyście; żeście pedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pedziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pedziało żech; żech pedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pedziało żeś; żeś pedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . powiydz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech powiy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.powiydzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pedzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pedzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pedzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pedzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pedzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pedzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pedziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pedziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pedziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pedziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pedziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pedziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pedziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pedziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pedziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypedziany
rzeczownik odczasown.pedzyni
Rybnik

 

Frida mi pedziała, żeś bōł wczora na grzybach.

Powiydz mi, wiela ciebie je lot?

Jo mu powiym, żeś sam bōł, a że chcesz z nim godać.

Podej dalij…