pić

pić (sie) – pić (pol.)

bezokolicznikpić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pija
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pijesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pije
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pijymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pijecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pijōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.piōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.piōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.piōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.piyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.piyliście; żeście piyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.piyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.piyła żech; piyłach; żech piyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.piyła żeś; piyłaś; żeś piyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.piyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..piyły my; my piyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. piyłyście; żeście piyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.piyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.piyło żech; żech piyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.piyło żeś; żeś piyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.piyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech piōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś piōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł piōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my piyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście piyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli piyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech piyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś piyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była piyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my piyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście piyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były piyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech piyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś piyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było piyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pije
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pijōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. piōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. piōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.piōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.piyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. piyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.piyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.piyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
piyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.piyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. piyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.piyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.piyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. piyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.piyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.piyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych piōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś piōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by piōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my piyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście piyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by piyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych piyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś piyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by piyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my piyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście piyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by piyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych piyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś piyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by piyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda piōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz piōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie piōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy piyli; bydymy pić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie piyli; bydziecie pić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm piyli; bydōm pić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda piyła; byda pić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz piyła; bydziesz pić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie piyła; bydzie pić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy piyły; bydymy pić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie piyły; bydziecie pić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm piyły; bydōm pić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda piyło; byda pić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz piyło; bydziesz pić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie piyło; bydzie pić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypity
rzeczownik odczasown.pici
Rybnik

 

Jo niy pija zeltra, yno normalno woda.

To było downo tymu, jak żech jeszcze piōł gorzoła.

Starziku, cōż to pijecie, dyć to mocie zgerowane.

 

 

Podej dalij…