pisać

pisać (sie) – pisać (pol.)

bezokolicznikpisać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.piszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.piszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.piszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.piszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pisaliście; żeście pisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pisała żech; pisałach; żech pisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pisała żeś; pisałaś; żeś pisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pisały my; my pisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pisałyście; żeście pisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pisało żech; żech pisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pisało żeś; żeś pisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.piszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech piszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pisoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pisoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pisoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pisali; bydymy pisać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pisali; bydziecie pisać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pisali; bydōm pisać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pisała; byda pisać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pisała; bydziesz pisać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pisała; bydzie pisać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pisały; bydymy pisać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pisały; bydzieie pisać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pisały; bydōm pisać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pisało; byda pisać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pisało; bydziesz pisać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pisało; bydzie pisać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypisany
rzeczownik odczasown.pisani
Rybnik

 

Poczytej mi, co sam to pisze, bo jo niy mōm breli.

Jo ci byda godała a ty pisz.

Jo to wszystko była pisała, tōż to sam kajś musi być napisane.

Podej dalij…