pilować

pilować – śpieszyć się (pol.)

bezokolicznikpilować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.piluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pilujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.piluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pilujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pilujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pilujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pilowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pilowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.piowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pilowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pilowaliście; żeście pilowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pilowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pilowała żech; pilowałach; żech pilowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pilowała żeś; pilowałaś; żeś pilowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pilowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pilowały my; my pilowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pilowałyście; żeście pilowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pilowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pilowało żech; żech pilowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pilowało żeś; żeś pilowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pilowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pilowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pilowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pilowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pilowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pilowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pilowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pilowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pilowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pilowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pilowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pilowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pilowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . piluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech piluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pilujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pilujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pilowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pilowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pilowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pilowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pilowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pilowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pilowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pilowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pilowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pilowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pilowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pillowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pillowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pillowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pilowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pilowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pilowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pilowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pilowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pilowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pilowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pilowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pilowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pilowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pilowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pilowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pilowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pilowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pilowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pilowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pilowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pilowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pilowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pilowali; bydymy pilować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pilowali; bydziecie pilować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pilowali; bydōm pilować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pilowała; byda pilować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pilowała; bydziesz pilować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pilowała; bydzie pilować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pilowały; bydymy pilować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pilowały; bydziecie pilować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pilowały; bydōm pilować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pilowało: byda pilować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pilowało; bydziesz pilować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pilowało; bydzie pilować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pilowani
Rybnik

 

Kaj sie tak śpiychosz, dyć jeszcze mōmy czas.

Niy śpiychej sie tak, bo jo niy nadōnża za tobōm.

Niy muszymy się śpiychać, bo autobus mōmy dziepiyro za dziesiynć minut.

Podej dalij…